160 години Габрово град
1967 година

1. Открито Първо основно училище „Ран Босилек”

“Ran Bosilek” Primary school was opened

Открыта Первая основная школа „Ран Босилек”

 

2. Открита Окръжната болница в Габрово, 4 декември

The Regional Hospital in Gabrovo, opened in December 4th

Открыта Окружная больница в Габрово, 4 декабря