160 години Габрово град
1966 година

1. Михаил Додунеков, председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (16 март 1966 – 14 юли 1971)

Mihail Dodunekov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council (March 16th, 1966 – July 14th, 1971)

Михаил Додунеков, Председатель Исполнительного комитета Городского Народного совета (16 марта 1966 – 14 июля 1971)

 

2. Поставенa на входа на Габрово монументална скулптурна фигура, авторски колектив с ръководители проф. Любен Димитров и арх. Карл Кандулков

A monumental sculpture placed at the entrance of Gabrovo, a team of authors headed by Prof. Lyuben Dimitrov and arch. Karl Kandulkov

Воздвигнута у входа в Габрово монументальная скульптура, под коллективным авторством во главе с проф. Любеном Димитровым и арх. Карлом Кандулковым

 

3. Откриване на язовир „Христо Смирненски”, 6 ноември

Opening of “Hristo Smirnenski” reservoir, November 6th

Открытие водохранилища „Христо Смирненски”, 6 ноября

 

4. ТЕЦ „Габрово”, открита на 23 ноември

“Gabrovo” thermal power station, opened in November 23th

ТЕС „Габрово”, открытая 23 ноября