160 години Габрово град
1921 година

1. Еким Топузанов, кмет на Габрово (22 октомври 1921 – 11 март 1923)

Ekim Topuzanov, Mayor of Gabrovo (October 22nd, 1921 – March 11th, 1923)

Еким Топузанов, мэр Габрово (22 октября 1921 – 11 марта 1923)

 

2. Открита първата в България четкарска фабрика на Стефан П. Кедев

First Bulgarian factory for brushes “Stefan P. Kedev”, opened in Gabrovo

Открыта первая в Болгарии фабрика щёток Стефана П. Кедева

 

3. Основана вълненотекстилна фабрика „Христо Метев” АД

“Hristo Metev” woolen textile factory JSC, found in Gabrovo

Основана текстильно-шерстяная фабрика „Христо Метев” АО

 

4. Основана дърводелска фабрика за обущарски калъпи и клечки „Ст. С. Синев”

“St. S. Sinev” carpenter factory for shoe lasts and pegs, found in Gabrovo

Основана столярная фабрика обувных колодок и брусков „Ст. С. Синев”