160 години Габрово град
1900 година

1. Акт за полагане основния камък за паметник на Васил Априлов в Габрово, 29 юни

Deed of laying the foundation stone for a monument of Vasil Aprilov in Gabrovo, June 29th

Акт закладки первого камня памятника Василию Априлову в Габрово, 29 июня

 

2. Юбилеен сборник по случай 25-годишнината от първия випуск на Габровската Априловска гимназия. – Пловдив, 1900 г.

Jubilee collection for the 25th anniversary of the first alumni of Gabrovian Aprilov High School, Plovdiv, 1900

Юбилейный сборник по случаю 25-й годовщины первого выпуска Габровской Априловской гимназии. Пловдив, 1900 г.

 

3. Първата експедиция по пътя на четата на Цанко Дюстабанов, организирана от Христо Гъбенски с живи въстаници

The first expedition in the way of Tsanko Dyustabanov’s detachment organized by Hristo Gubenski with survive rebels

Первая экспедиция по ступам повстанческого отряда Цанко Дюстабанова, организованная Христо Гыбенским и оставшимися в живых повстанцами

 

4. Картичка с изглед от Габрово

A postcard with view from Gabrovo

Открытка с видом Габрово

 

5. Никола Петров-Балканеца (1858 – 1908) произведен в чин генерал-майор, първият габровски висш офицер, 15 ноември

Nikola Petrov-Balkanetsa (1858 – 1908) promoted the rank of Major General, the first Gabrovian senior officer, November 15th

Никола Петров – Балканеца (1858 – 1908) получивший звание генерал-майора, первый габровец старший офицер, 15 ноября