160 години Габрово град
1867 година

 

Габровецът Коста Евтимов – Наполеона (1834 – 1868), участник във Втората българска легия в Белград, знаменосец в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

Gabrovian Kosta Evtimov – the Napoleon (1834-1868), a participant in the Second Bulgarian Legion in Belgrade, colours in the Hadzhi Dimitar and Stefan Karadzha’s detachment

Габровец Коста Евтимов – Наполеон (1834 – 1868), участник Второго болгарского легиона в Белграде, знаменосец в отряде Хаджи Димитра и Стефана Караджы