Храм „Св. Йоан Предтеча” – Габрово

Храм „Св. Йоан Предтеча” – Габрово

The Church of Saint John the Forerunner in Gabrovo

Храм „Св. Йоан Предтеча” – Габрово, най-старата съществуваща до днес градска църква. Изграден в периода ХV-ХVІ в. Преустройван многократно. Имал самостоятелна камбанария в периода 1870-края на 40-те години на ХХ в. През 80-те години на ХІХ в. Уста Генчо Кънев построява притвор и 2 купола. Камбанарията e издигната през 1952-1953 г. Иконостасът в храма е дело на резбаря майстор Георги от Видин, 1814 г. Голяма част от иконите са дело на тревненските зографи Йоаникий папа Витанов (1794-1853) и Симеон Цонюв. Храмов празник на 7 януари (Ивановден).

 

Иконостасът на храма

The iconostasis of the temple

The Church of Saint John the Forerunner in Gabrovo, the oldest existing today urban church. Built between XV-XVI centuries. Reconstructed repeatedly. It had separate bell tower in the period 1870-end of the 40s of the twentieth century. In 80s of ХІХ c. Master Gencho Kanev built narthex and 2 dome. The bell tower built in 1952-1953. Iconostasis in the church is the work of carver master George from Vidin in 1814. Much of the icons were painted by Tryavna icon-painters Joanicius papa Vitanov (1794-1853) and Simeon Tsonyuv. Its patronal festival is on 7th of January.