160 години Габрово град
1862 година

Даскал Никола Стефанов, водач на габровските въстаници в Хаджиставревата буна

Teacher Nikola Stefanov (ca. 1813-1901), head of the Gabrovian rebels in Hadzhistavri’s uprising

Учитель Никола Стефанов, лидер габровских повстанцев в попытке восстания Хаджи Ставрия

 

Църквата на Габровския Соколски манастир

The Church of „Sokolski“ Monastery near Gabrovo

Церковь Габровского Сокольского монастыря