160 години Габрово град
1861 година

 

1. Архимандрит Йосиф Соколски (ок. 1786 – 1879), ръкоположен от папа Пий IX за архиепископ на Българската униатска църква, 2 април

Archimandrite Joseph Sokolsky (ca. 1786-1879), ordained by Pope Pius IX as Archbishop of Bulgarian Uniate Church, April 2th

Архимандрит Йосиф Сокольский (ок. 1786 – 1879), рукоположенный папой Пием IX архиепископом Болгарской униатской церкви, 2 апреля

 

2. Митра на Йосиф Соколски

A Mitre of Joseph Sokolsky

Митра Йосифа Сокольского