Биографични справки за първите памукотекстилци в Габрово до 1930 г.

На 6 февруари 1912 г., в търговската кантора на Стефан Д. Читаков в Габрово е основано Памучно текстилно акционерно дружество, фабрика „Принц Кирил” – Габрово. Акционери на дружеството са: Стефан Д. Читаков с 34 акции, Димитър Г. Бойновски – 34, Димитър Георгиев – 23, Васил Георгиев – 23, Христо П. Българиев – 34, Иван Българиев – 14 и Илия Ц. Пундев – 38, или всичко 200 акции на стойност 100 000 лв.

Избран е Управителен съвет в състав: Стефан Д. Читаков – председател, Христо П. Българиев – подпредседател и Димитър Георгиев – касиер. Членове на Проверителния съвет са: Димитър Г. Бойновски, Илия Ц. Пундев и Андрея Пръвчев, допълнителни – Наньо Големанов и Иван С. Паяков от Габрово.

За повечето от личностите, създали първото памукотекстилно дружество в града, липсват запазени снимки и биографични данни. Катя Гечева след установяване на контакти с наследниците на част от тях, публикува издирените сведения в Книгата „МЕЖДУ ДВА ВЕКА. Зараждане и развитие на памукотекстилната промишленост в Габрово. 1912-2012“.

Днес Ви представяме кратък вариант на биографичните справки за първите памукотекстилци в Габрово до 1930 г.

 

Христо Пенчев Българиев

(акционер и член на УС)

Семейство Българиеви: В средата с калпака Христо Пенчев Българиев, Пенчо Христов Българиев (трети ред в средата) и Дончо Стойков (трети ред първият отляво) – допълнителен член в ликвидациония УС на памукотекстилно АД „Принц Кирил” – Габрово. 1920 г.

Христо Българиев е роден през 1862 г. По спомени на неговата внучка Минка Българиева фабрика „Принц Кирил” е построена на негово наследствено място. Завършил четвърто отделение. Работи като търговец, притежава салхана (кланница) в Лъката, произвеждал е салами, пъстърма, суджуци, с които търгува, акционер е в чорапена фабрика „Звезда”. Починал през 1927 г.

 

Пенчо Христов Българиев

(акционер и член на УС)

Пенчо Българиев е роден през 1898 г. Член е на Управителния съвет на Памукотекстилно АД „Принц Кирил” – Габрово и ликвидатор на същото през 1920 г. Завършил втори клас, работи като търговец, а по-късно е работник във фабрика „Принц Кирил”. Участник в Първата световна война, за което е награден с ордени за храброст. Починал през 1990 г.

 

Андрей Иванов Пръвчев

(член на Проверителния съвет)

Роден на 3 септември 1884 г. в Габрово. Основно образование завършва в родния си град. Продължава учението си в Свищов, където завършва търговската гимназия. Работи в памукопредачната фабрика „Принц Кирил”, лектор е в Техническото училище „Д-р Никола Василиади”. От 1923 г. е избран за член на УС на Воден синдикат „Грамадата”, от март 1924 г. е касиер – деловодител. Изпълнява длъжността помощник-кмет на Габрово в периода март 1923 г. – септември 1924 г., при кмета Илия Кожухаров. Починал на 17 февруари 1950 г.

 

Д-р Денчо Иванов Недялков

(член на Проверителния съвет)

Роден на 13 март 1882 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия и работи две години като учител в с. Зелено дърво, а по-късно като обущар. Със собствени средства отива да учи в Германия. Завършва финанси в гр. Ерланген, а по-късно взема докторска степен по стопански науки. Участва в Първата световна война.

Член на Проверителния съвет на АД „Принц Кирил” в периода 1920 – 1926 г. Работи в „Индустриална банка” – Габрово, като директор и неин собственик. Член на Габровския общински съвет (март 1923 г. – септември 1924 г.)

През 1928 г. се изселва със семейството си в София. Починал на 27 ноември 1965 г.

 

Д-р Илия Пенчев Палазов

(член на УС и директор)

Роден в гр. Плевен през 1888 г. в семейството на дребен търговец. Първоначално образование получава в родния си град, а средно във Варна, където завършва Практическото търговско училище. От 1906 г. учи в Германия, гр. Ерланген, където завършва финансови и икономически науки през 1911 г.

Назначен е на работа в Габрово през 1912 г., като директор на Популярната банка. В периода на войните 1914–1918 г. е председател и директор на памукотекстилно дружество АД „Принц Кирил” – Габрово. През 1919 г. е поканен да заеме длъжноста секретар на Общия съюз на популярните банки и се установява в София. По-късно е директор на съюза на Популярните банки, на който пост остава до 1949 г. Умира през 1963 г. в Женева, където е бил на лечение.

 

Дечо, Сава и Господин Хаджидечеви

(акционери и членове на УС)

Братята Дечо, Сава и Господин Хаджидечеви са синове на варненския търговец и индустриалец Георги Хаджидечев. Родени във Варна, най-голям от тях е Дечо (1880 г.), втори е Сава (1881 г.) и най-малък Господин (Инчо), роден в 1888 г. И тримата братя са със средно образование – Сава е завършил търговско училище, а Господин техническо.

Те неслучайно закупуват през 1920 г. памукотекстилното дружество „Принц Кирил” – Габрово. Семейството има натрупан опит в производството на памучни платове. Баща им Георги Хаджидечев в съдружие с брат си Васил през 1902 г. получава концесия за строеж на фабрика „за тъкане на всякакъв вид памучни влакна”, която да обслужва Варненски, Шуменски, Разградски и Силистренски окръзи. През 1903 г. Георги Хаджидечев открива памукотекстилна фабрика „Прогрес”.

Фабрика „Прогрес”. Варна, 1912 г.

Друга причина, поради която братя Хаджидечеви проявяват интерес към памукотекстилната индустрия в Габрово, са приятелските им отношения с индустриалеца Пенчо Семов. Хаджидечеви купуват едно малко предприятие, в едноетажната сграда на което работят 30 работника и за десет години го превръщат в най-голямата и модерна памукотекстилна фабрика в Габрово. В периода 1920-1929 г. братя Хаджидечеви живеят в Габрово, в квартал Боровото, в близост до фабрика „Принц Кирил”. През 1929 г. поради лични причини Дечо Хаджидечев изтегля своя капитал от дружеството и се установява в София. Господин и Сава Хаджидечеви изпитват финансови затруднения и са пред фалит. За синдик на дружеството е назначен Пенчо Семов. Една от причините за тежкото финансово състояние на АД „Принц Кирил” е пренасочването на голяма част от капиталите на братя Хаджидечеви към СД „Лен” – фабрика за производство на ленени тъкани. То е основано от тях през 1922 г. в Провадия. Тримата братя управляват СД „Лен” до национализацията.

Катя Гечева, гл. уредник в РИМ – Габрово

Иван Постомпиров, гл. уредник в РИМ – Габрово

Очаквайте продължение!

РИМ – Габрово остава с надеждата, че с нашите публикации ще провокираме наследниците на тези личности, които не сме успели да издирим за сто годишнината на памукотекстилната промишленост в Габрово и те да се свържат с нас. Нека заедно да попълним празнините в историята!