“Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”

2-3 октомври 2014 г.

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организираха първа национална научна конференция с международно участие на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи“. Тя се проведе на 2-3 октомври 2014 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията беше проф. д-р Петко Ст. Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Във форума се включиха над 40 участници. От тях двама представляваха чуждестранни научни институции – Лодзки университет, Полша и Народен музей, гр. Зайчар, Сърбия). Останалите учени бяха от водещи университети и институти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски“, ИИИ, ИИНЧ, ИЕФЕМ към БАН, както и специалисти от различни музеи и архиви в страната.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник – том от поредицата „Известия на РИМ-Габрово”. С научния форум се постави началото на серия от прояви, свързани с изучаването на историята и културата на Старопланинския регион и техните измерения в национален мащаб.