Часовник-касичка на Габровска популярна банка е културна ценност за м. януари 2020 г.

 

В края на 2019 година в Регионален исторически музей – Габрово постъпи културна ценност с над 80-годишна история. Това е метална касичка с вграден в нея часовник и термометър.

Подарявана е на деца, родителите на които са били членове на Популярна банка – Габрово. Изработена е в Германия в средата на 30-те години на миналия век. На задната страна има отвор за пускане на монети и ключове за навиването на механизма на часовника. До отвора указателен надпис на немски език гласи: „Първо пуснете монета, след което навийте часовника“. На капака е монтирана метална табелка с надпис „ГАБРОВСКА ПОПУЛЯРНА БАНКА ГАБРОВО“.

През 30-те и 40-те години на ХХ в. тези касички са се използвали в България и Германия за рекламна цел.

Габровската популярна банка, създадена на 6 март 1911 г., първа в страната поема инициативата за работи сред децата. Целта е приучването им към спестовност. Заслугата е на директора на банката Илия Палазов, д-р по финанси и кредит от университета на Ерланген (Германия). За няколко години в периода 1912-1915 г. той успява да я утвърди не само като кредитно учреждение, но и като сдружение за спестовност.

Популярна банка – Габрово е първата у нас, въвела касички за детски спестявания през 1912 г. Палазов силно е повлиян от немския опит: „Лично аз се въодушевявах от онова, което четях в немската преса за популярните банки там и за начините по които те развиват спестовността. Силно впечатление ми направи набирането на детски спестявания със специалните спестовни касички. Управителния съвет се съгласи и ние поръчахме за проба малък брой касички със специална фирмичка на банката“. Как са изглеждали тези първи касички, може да се види само от старите фотографии. В началото на тях се е гледало само като играчки, но фактите показват, че само четвърт век по-късно детските спестявания в популярните банки на България достигат и надвишават сумата от 300 млн. лева.

От 1931 г. до 1944 г. Популярната банка издава свой вестник – „Кооперативен лист“. В него учители и икономисти периодично публикуват статии, посветени на работа с децата, какви методи да се използват, за да се възпитат те към спестовност. Ежегодно за децата на кооператорите се организират литературно-музикални утра за деня на спестовността и с тях се провежда системна възпитателна работа. Децата са насърчавани да посещават банката с родителите си при освобождаването на касичките им от събраните пари.

Много точни и актуални и днес са думите на учителя Иван поп Андреев, който посочва мотивите защо децата трябва да се учат на спестовност:

„Дойде тържествен някакъв ден, рожден или имен, Коледа, нова година, Великден, дойде празник, нека отделим даже от оскъдните си средства и дадем на детето си нещо! Но нека всякога го поучим и напътим: “купи си – но и спести си!“ Една касичка, една каква да е кутийка, залепена за касичка, ще събира не само левчетата на детето. Не! В касичката ще се трупат левчетата, а в малката главица ще се слагат първите семки на едно хубаво цветенце, ще се зове спестовност-прибраност. Така и по този път детето ще възраства бавно, но сигурно, към идеала на възпитанието добър гражданин, който пази от разхищение и порута ценностите, стопанството и държавата си“.

За 25-годишния юбилей на банката на всяко дете на член-кооператор е подарена специалната метална касичка с часовник и монета от 50 лв. вътре. За отношението на Управителния съвет на банката към образователната работа с деца говори и корицата на Юбилейния отчет на банката 1911-1936 г. На фона на индустриално Габрово, на преден план са децата спестовници с касичка и майката, която поучава детето си.

Отминаха празничните декемврийски дни, децата получиха най-много подаръци, а много често и пари – левове, евро, долари. Те не могат да се „пуснат“ в отвора на старите касички и да издадат приятния дрънкащ звук. С припомнянето на традициите, които Габровската популярна банка преди повече от 100 години е създала – да се възпитава спестовност сред децата, културната ценност за месец януари ни провокира и да се замислим днес има ли институция, която да работи за същата цел сред децата?