Специалисти от РИМ – Габрово участваха в кръгла маса по проблемите на дигиталната хуманитаристика и индустриалното наследство

 

Главните уредници на Регионален исторически музей – Габрово Катя Гечева-Стоянова и Росен Йосифов взеха участие в провелата се на 16 и 17 ноември 2019 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ международна кръгла маса на тема „Дигиталната хуманитаристика и индустриалното наследство в България – проблеми, модели, методология“. Служителите на габровския музей представиха доклада „Създаване на Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията“ – Габрово – източници и реализация.“

Събитието се организира в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката от екип в Софийския университет.

Програма е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни онлайн платформи.