Традиционната изложба, посветена на духовната покровителка на Габрово – Св. Петка беше открита в Дечкова къща

На 14 октомври на чардака на Дечковата къща беше открита традиционната изложба, посветена на духовната покровителка на Габрово – Св. Петка.

В изложбата участваха деца от школа „Приложни забавления“ с преподавател Мариана Трифонова. Представени бяха общо 18 рисунки, дело на: Мария Гечева (12 г.), Виктор Вълчев (10 г.), Момчил Баев (8 г.), Пресиана Христова (8 г.), Сияна Христова (6 г.), Ния Енчева (9 г.), Георги Станчев (9 г.), Александър Кунев (12 г.), София Личева (5 г.), Димитър Петков (9 г.), Майя Пепеланова (5 г.) и Ралица Пепеланова (3 г.).

Творбите могат да бъдат разгледани до края на месец октомври 2019 г.