Археологически проучвания в обект „Късноантична и ранновизантийска крепост“ в м. „Градище“

 

В периода 9-21 септември 2019 г. се проведе третият поред сезон на възобновените теренни археологически проучвания в обект „Късноантична и ранновизантийска крепост“ в м. „Градище“, гр. Габрово. Те бяха финансирани целево от Министерството на културата и си осъществиха с участието на Регионален исторически музей – Габрово, под научното ръководство на доц. д-р Росина Костова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Разкопките разкриха нови части от жилищната архитектура на укрепеното селище и обогатиха фонда на РИМ – Габрово с археологически движими културни ценности от желязо, стъкло, бронз и мед.