Проект на РИМ – Габрово с финансиране от Министерство на културата

 

На 7 юни 2019 година Министерство на културата обяви резултатите от Конкурсната сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуални изкуства. Проектът на Регионален исторически музей – Габрово „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“ е класиран на трето място в конкуренция с 19 кандидати в Тематична област 2 „Музеят като образователна среда“.

http://mc.government.bg/files/5714_Rezultati%20ot%20sesia%202019.pdf

Общата стойност на проекта е 13 180 лева, с финансиране от Министерство на културата – 9 834 лева.

Партньори в реализирането ще бъдат Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово и Средно училище „Райчо Каролев“ – Габрово.

Проектът „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“ има за цел, използвайки възможностите на дигиталните технологии, по съвременен и атрактивен начин да „вдъхне живот“ в представянето на постоянната експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ в музеен обект „Дечкова къща“ и да стимулира познанието чрез преживяване.

 

В изпълнение на проекта с технологията на 360-градусово видеозаснемане ще бъде създаден филм (виртуален тур), в който експозиционната среда ще бъде „оживена“ от професионални актьори. Дигиталното съдържание ще бъде импортирано във VR-очила, което ще създаде на посетителите усещане за активни съучастници и ще стимулира изграждането на по-трайна ментална връзка между виртуалното възприятие и реалната среда.

Паралелно с този вид специфично заснемане ще се осъществи и заснемане с кинокамера, с възможност за представяне на видеоматериала пред многобройна публика на образователни, туристически и културни форуми, в открити пространства, където използването на VR-очила би създало ограничение.

За провеждане на занимания с ученици, с цел затвърждаване на наученото по време на посещението в музейния обект и развиване на въображението и творческите им способности, ще бъде създадено образователно помагало – папка с образователно-игрови подлистник, в което децата да работят по време на занятието и да вземат със себе си, за да могат да го допълват и ползват като полезен източник на информация.