X Национален фестивал на старата градска песен „С песен на сърцето“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Регионален исторически музей – Габрово има удоволствието да Ви покани да участвате в X Национален фестивал на старата градска песен „С песен на сърцето“.

Той ще се проведе на 22 юни 2019 година, в град Габрово, на пл. „10-ти юли“, пред Дечкова къща – място, обвързано с градската култура и традиции. При влошени атмосферни условия, събитието ще се проведе в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Музикалният фестивал има за цел да популяризира и запази градските традиции, да възроди старата градска песен и да подпомогне етнографи, музиковеди и литературоведи в изследователската им дейност, свързана с този специфичен дял фолклорно наследство.

Десетото юбилейно издание на фестивала ще бъде с конкурсен характер, но без такса за участие!

Регламент на X Национален фестивал на старата градска песен “С песен на сърцето“ и Заявка за участие:

Покана за фестивала: pokana_festival_2019.pdf

Регламент за фестивала: reglament_festival_2019.pdf

Заявка за участие: zayavka_festival-2019.doc

 

С уважение,

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово