Заключителна пресконференция по проект „Красотата на Габровската сокайна шевица“ и представяне на каталог „Габровски сокайни шевици“

На 7 ноември 2018 г. в Регионален исторически музей – Габрово се проведе заключителна пресконференция по проект „Красотата на Габровската сокайна шевица” и бе представен каталог „Габровски сокайни шевици” с автор д-р Аксиния Бутева, началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” в Министерството на културата.

Проект „Красотата на Габровската сокайна шевица“ е реализиран през периода април-ноември 2018 г. от Регионален исторически музей – Габрово в партньорство с Етнографски музей на открито „Етър“ и Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“ и е осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Община Габрово.

В резултат на изпълнените дейности – дигитализация, каталогизиране, експониране пред публика, работа с деца и издаване на каталог „Габровски сокайни шевици“ – първият каталог на музейна колекция в Габровска област, бяха социализирани колекциите от уникални движими културни ценности, съхранени във фондовете на трите институции.