Археологически проучвания на обект „Късноантична и ранновизантийска крепост в м. Градище, Габрово“

В периода 17 септември – 11 октомври 2018 г. се проведе новият сезон на археологическите проучвания на обект „Късноантична и ранновизантийска крепост в м. Градище, Габрово“. Те се финансираха от Община Габрово и си осъществиха с участието на Регионален исторически музей – Габрово, под научното ръководство на доц. д-р Росина Костова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и проф. дин Казимир Попконстантинов.

В резултат бяха открити 3 нови сгради от периода V-VІ в. в северната част на укрепеното селище. В музейните фондове на РИМ – Габрово постъпиха 69 археологически движими културни ценности – монети, фибули, лампи, предмети на бита и въоръжението.

Откритите строително-архитектурни останки и движими находки характеризират провинциалноримската култура в провинция Долна Мизия на Римската империя.