РИМ – Габрово поздрави служителите в системата на Държавна агенция „Архиви“ по повод професионалния им празник

Днес, 10 октомври, българските архивисти празнуват професионалния си празник. Създаването на архива е свързано с Указ № 515 на Президиума на Народното събрание от 10.10.1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд, с който архивното дело в България се институционализира и централизира.

Държавен архив – Габрово е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е създаден през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа като отдел на Окръжно управление на МВР – Габрово. Основната задача ДА – Габрово е подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи в Габровска област. Към архива функционират читалня и библиотека, в която са заведени 1668 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От името на РИМ – Габрово, Кристина Стоянова поднесе цветя на Стефка Василева, началник на Държавен архив – Габрово.