НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“, 4-5 октомври 2018 г.

За пета поредна година в Регионален исторически музей – Габрово се проведе традиционната научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, организирана съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научен ръководител на конференцията бе проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във Великотърновския университет.

Научният форум бе открит от Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово и Нела Рачевиц, зам.-кмет на Община Габрово. В конференцията с доклади се включиха тридесет участници.

В края на първия ден от конференцията бе представена гостуваща изложба „Крепостта Хоталич – приключение, мистика и реалност“. Тя е дело на Исторически музей – Севлиево и включва осем табла, представящи археологическите проучвания в ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич, край гр. Севлиево. Представен бе и сборникът „Известия на РИМ – Габрово“ т. V, в който са събрани докладите от миналогодишния форум и е отразена дейността на музея през 2017-2018 година.