Консервация на разкритите строително-архитектурни останки в местността Градище

Разкритите през тази година строително-архитектурни останки в късноантичната и ранновизантийски крепост в местността Градище са бяха консервирани. Това е част от довършителните дейности на археологическия сезон през 2017 година.

Консервацията е задължителна според Наредбата за теренните археологически проучвания на Република България. Има и предписание на комисията от специалисти от НАИМ – БАН и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерството на културата от края на месец август 2017 г.

Зидовете на калова спойка и на хоросан са покрити със защитна мембрана – гелтекстил, която позволява „дишането” на камъка, но същевременно го предпазва от лошите климатични условия.

Покритието е временно, защото се предвижда неговото отстраняване през следващата година, когато се очаква довършване на проучването на разкритите помещения и укрепително съоръжение в обекта.