Изложба „Габровската индустрия в снимки и любопитни факти“

industria_849x1200

На 19 апр. 2017 г. в РИМ-Габрово беше открита изложбата “ГАБРОВСКАТА ИНДУСТРИЯ В СНИМКИ И ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ”, посветена на 135-годишнината от откриването на първата фабрика в Габрово и Княжество България, 90 години от Първата мострена изложба в Габрово и 70 години от национализацията.

На 14 табла и 6 витрини, с над 80 експоната, са представени по-важните моменти от развитието на габровската индустрия в периода от 1882 до 1947 г.

В основата на индустриалното чудо след Освобождението са габровските занаятчии. Първите индустриалци са бивши еснафи-гайтанджии и търговци на шаяци, аби, пояси и др. По тяхна инициатива са изградени първите текстилни фабрики в Габрово, а и в България. Сред тях е родоначалникът на текстилната индустрия в Габрово Иван Калпазанов, с чиято фабрика през 1882 г. се поставя началото. Представени са и текстилни фабрики с годишнини през настоящата 2017 г.: Гайтанджийско акционерно дружество „Успех” (1887), вълнено-текстилна фабрика „Иван Хаджиберов” (1892) и др.

Първата фабрика за трикотажни изделия в Габрово и страната е основана през 1890 г. от Христак Хр. Момерин в съдружие с Цанко В. Дюстабанов. В изложбата трикотажната индустрия е представена от фабриките: „Селвелиев & Цончев“, „Габрово“, „Димитър Пенчев“. Изложени са егерова фланела на фабрика „Бъдащност“ и швейцарска ръчна линейна плетачна машина система „Dubied”, модел, използван в габровските трикотажни работилници и фабрики през 30-те и 40-те години на 20 в.

Първата Габровска мострена изложба е открита на 16 ян. 1927 г. в новопостроената Втора прогимназия (ОУ „Неофит Рилски”). Тя се провежда по инициатива на Габровската община, за да покаже, както заявява кметът Илия Кожухаров, пред българското общество, постиженията, които габровската индустрия и занаяти могат да дадат в даден момент. В снимки е представено нейното откриване, щандовете на част от фабриките изложители, печатни издания с данни за изложбата, статистика и др.

При национализацията на 23 дек. 1947 г., в района на бившия Търновски окръг най-много предприятия са одържавени в Габрово. Национализацията слага край на частната инициатива, предприемачеството и пазарната икономика, а с това и на „Българският Манчестър”.

Освен разнообразни експонати, изложбата представя информация и някои любопитни факти за габровската индустрия до 1947 г.

Изложбата ще бъде отворена за посещение до 31 май 2017 г.