Културна ценност на месеца – април 2017 г.

Plakat_Pechat_2_869x1200

Културна ценност на месец април 2017 г. е печат на Гайтанджийско анонимно дружество „Успех“.

През 2016 г. в Регионален историческия музей – Габрово постъпи значително по брой на документите и вещите дарение. Част от него е и печатът, който по спомени на дарителя инж. Георги Попминков е намерен в стара кутия за чорапи при почистване.

Той е метален, мастилен, с кръгла форма. В средата в кръг е изобразена корона. Под нея – надпис „УСПЕХЪ/ГАБРОВО“. Около него също има надпис „ГАЙТАНДЖИЙСКО АНОНИМНО ДРУЖЕСТВО“. Към металната част е закрепена дървена дръжка, боядисана с черна боя и завършваща с топче в края. Диаметърът на металната част е 3,8 см, а височината му с дръжката е 8 см. Въпреки, че на места боята е изтрита, цялостното състояние на печата е много добро. По металната повърхност има трайни следи от мастило, което потвърждава неговото използване.

Изработен е във времевия интервал – от приемането на Устава на Дружеството на 14 март 1889 г. до първото му поставяне – 1 юни 1890 г.

По всяка вероятност впоследствие печатът е попаднал в един от най-известните представители на семейство Попминкови – Лазар Николов Попминков (1882-1955 г.) – търговец и индустриалец. Той е бизнес партньор на Пенчо Семов и част от неговия приятелския кръг.

Значението на печата за легитимността на документацията е уточнена в Устава на ГАД „Успех“. В него има специален текст, който постановява по какъв начин трябва да изглежда. В глава VII (Ползите от работите на дружеството), чл. 33 е записано:„Дружественият печат ще има кръгла форма с една Емблема, в околността на който на краят ще носи думите Гайтанджийско Анонимно дружество Успех гр. Габрово“.

Документи съхранени в Държавен архив – Габрово показват, че е използван периодично до началото на ХХ век (1902 г.). След това настъпва малка промяна – името на града е пренесено от централното поле в кръговия надпис.

В заключение – печатът представлява интерес за изследването на ГАД „Успех“ в частност и като цяло на историята на вълненотекстилната промишленост в Габрово в края на XIX и първата половина на ХХ век. Той помага да се идентифицират документите, издавани от Дружеството и да се проследи неговата дейност в детайли.