Въоръжение от Габровския музей

pushka_800x229

Оръжието съпътства човека от най-дълбока древност. В него са отразени съществени черти от технологичното, икономическото, културното и социалното развитие на обществото. Съхранените в РИМ-Габрово оръжия и аксесоари към тях разкриват важни моменти от историята на региона, пазят спомена за личности и събития, които са неразделна част от националната история.

В изложбата „Въоръжение от Габровския музей“ са представени 120 бр. културни ценности от фондовете на РИМ-Габрово. За пръв път музеят експонира представителната част от своята оръжейна колекция, обхващаща всички исторически периоди.

Още част от каменните оръдия от каменно-медната и бронзовата епохи, открити в местните земи, могат да бъдат интерпретирани като оръжия.

Отделни артефакти от античната епоха представят следващия етап от развитието на оръжието, когато то става метално и производството му се специализира. Защитното въоръжение е представено частично чрез умба от щитове.

Намерените при археологически проучвания средновековни оръжия, са представени главно с върхове на копия и стрели, както и боздугани.

През османския период се появява огнестрелното оръжие. Обособеният дервенджийски статут на село Габрово позволява разгръщането на специализирано оръжейно производство, което достига своя връх в края на ХVІІІ-началото на ХІХ в. Представено е чрез пушки (шишанета) и пищови с кремъчно-ударен механизъм и ятагани балкански тип. Част от тях представляват същински произведения на балканското оръжейно изкуство. След първата четвърт на ХІХ в., когато местното оръжейно производство е забранено, започва контрабандния внос на оръжие от Западна Европа. Отначало то е кремъчно-ударно, впоследствие капсулно и накрая заднопълнещо с унитарен патрон. За нуждите на революционните акции се внасят различни системи револвери и пушки. Масовото въоръжаване на местното население по време на Освободителната война, включително и като участие в редовете на Българското Опълчение и доброволните чети, е оставило немалко свидетелства под формата на пушки и револвери. Присъства и трофейното оръжие – саби, ятагани, пушки – спечелено в кървави сражения.

След 1881 г. Габрово не е гарнизонен град, нито в него се произвежда оръжие. Въпреки това достойното участие на габровци във Войните за национално обединение е засвидетелствано с отделни образци огнестрелно и хладно оръжие, както и с редица трофеи, пленени от сръбската, турската, румънската и британската армии.

Последният етап от присъствието на въоръжението в местната история е свързан с партизанското движение през 40-те години на ХХ в.

Съхраните културни ценности – великолепни образци на инжинерно-техническата мисъл и декоративно-приложното изкуство – пренасят спомена за героичните дела на нашите деди в защита на род и отечество.