Откриване на изложба “80 години паметник на свободата на връх Шипка”

Официалното откриване на съвместната изложба (НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ “ШИПКА-БУЗЛУДЖА”, РИМ – ГАБРОВО, ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО, РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “АПРИЛОВ–ПАЛАУЗОВ” – ГАБРОВО) “80 години паметник на свободата на връх Шипка”, 21.08.2014 г.