Изложба „Лятна импресия“ в Дечкова къща

На 09 юни 2016 г. в Дечкова къща ще бъде изложба „Лятна импресия“. Изложбата e организирана от Регионален исторически музей – Габрово съвместно с Детска школа „Енкаустика” и Детска школа „Приложни забавления”.

Представени са 36 картини в различни техники, на деца и младежи от 5 до 20 години. Показана е древната техника енкаустика (изкуството да рисуваш с восък), живопис върху платно, витраж (стъклопис) и колажи.

Официалното откриване ще започне в 17:30 часа.

plakat_impresia_848x1200