Културна ценност на месеца – януари 2016 г.

Културна ценност за м. януари 2016 г. е ВОЕННА УНИФОРМА на офицер от сухопътните части на Българската народна армия. Тя принадлежи на подполк. Цено Иванов Ценов – дългогодишен кадрови офицер и ръководител на Военното представителство в гр. Габрово. По всяка вероятност униформата е от 80-те години на ХХ век. Състои се от фуражка с кокарда и околожка от червено сукно, куртка със сърмени пагони, риза, вратовръзка, панталон от тъмнозелено трико и шинел от вълнен тъмнозелен плат.

Цено Иванов Ценов е роден през 1928 г. в с. Девене, Врачанско. През 1960 г. е назначен на военна служба като началник на военното представителство – гр. Габрово. На това място работи до 1981 г. В периода, когато все още е военнослужещ, подполк. Ценов е избран за председател на Областната и общинска секция по „Волейбол“ в Габрово. Още като военнослужещ и след пенсионирането си, остава да работи като инспектор по качеството на военното производство до април 1985 г.

През 1990 г. Цено Ценов участва в конференция за възстановяване на „Съюза на офицерите, сержантите и старейшините от запаса“ в България. Тогава, той е избран за член на Общинския съвет на Съюза, а по-късно и за член на Изпълнителното бюро и председател на комисията за социална и икономическа дейност. Една година по-късно, след провеждане на Регионалната областна конференция на СОСЗ е избран за секретар на ОС на СОСЗ. Това място подп. Ценов заема до 2000 г. В последвалото десетилетие е последователно – Зам.-председател и Председател на ОС на СОСЗР, Председател на КК на СОСЗР. От 2009 г. до смъртта си в края на 2014 г. е почетен председател на Областната съюзна организация – Габрово.

Офицерската униформа е част от ценно дарение, направено от г-н Иван Ценов, син на подполк. Ценов през изминалата 2015 г. Чрез него Регионален исторически музей – Габрово обогатява своя фонд Най-нова история и подпомага проучването и популяризирането на Историята на СОСЗР в Габрово и региона.

voenna_uniforma_848x1200