Национална научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“

На 8 и 9 октомври 2015 г. РИМ – Габрово, съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и АЕК „Етър“ проведе научна конференция с международно участие на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“. Научен ръководител на форума беше проф. д-р Петко Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

В деня на научния форум, доц. д-р Илияна Марчева (Институт за исторически изследвания – БАН) и проф. д-р Петко Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) представиха т. 1 (2013 г.) и т. 2 (2014 г.) от „Известия на Регионален исторически музей – Габрово“, в които са намерили място статиите на редица учени от България и чужбина.