Известия на РИМ – Габрово

За първи път РИМ – Габрово издава свои Известия: Том I (Изд. Фабер, В. Търново, 2013, 410 стр.) и Т. II (Изд. Фабер, В. Търново, 2014, 600 стр.) ще бъдат представени по време на научната конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“ 8-9 октомври 2015 г.