Откриване на изложба „Габровска олелийня“

На 17.09.2015 г. в Дечкова къща бе открита пета самостоятелна изложба – плетива на една кука на Надежда Лазарова под надслов „Габровска олелийня“. Пред събралите се гости г-жа Лазарова представи своите творби и разказа за нейния баща и вдъхновител Никола Лазаров, на когото е посветена и самата изложба.

За доброто настроение на присъстващите, с изпълнение на стари градски песни, се погрижиха вокалните групи: „Омая“, „Божурите“ и „Габровски напеви“ под ръководството на художествения ръководител Митко Маринов.