Културна ценност на месеца – септември 2015 г.

По случай 100–годишния юбилей от включването на България в Първата световна война, културна ценност на месец септември е фотоапарат със спусък тип „КOILOS”. Съхраняван във фонда на отдел „Етнография” на Регионален исторически музей – Габрово, апаратът е поместен в кожен правоъгълен калъф, със сгъваем фотообектив, лупа (призма) и жило. Отвън има капак за поставяне на стъклата. Фотоапаратът е предаден в Историческия музей от габровеца Христо Андрейчев.

Според историческите сведения, той е използван през Първата световна война (1914-1918 г.) и принадлежи на габровеца Христо Карафезов, офицер от кавалерията. Виден родственик от фамилията е Иван Карафезов (1859-1926 г.), родом от колиби Варчовци (дн. кв. Любово), който е опълченец от десета дружина и получил званието „Почетен гражданин на Габрово“, заради участието си боевете на Шипка.