СПОМЕН ЗА ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „НАДЕЖДА“, ЕДНА ОТ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГАБРОВСКИ ФАБРИКИ

През месец април се навършват 120 години от създаването на вълненотекстилна фабрика „Надежда“ АД – Габрово. С нея са свързани имената на едни от най-големите габровски индустриалци. Фабриката просъществува до 90-те години на ХХ век, след което от нея остава единствено спомен, както много други сгради, свързани с индустриалната слава на Габрово.

На 1 април 1904 г. е подписан протокол от Андрея Хр. Момерин (кожар, бивш съдружник на Иван Хаджиберов) и Димитър Хр. Бакалов (собственик на тютюнева фабрика). С него те стават съдружници за построяването на вълненотекстилна фабрика на купената от тях земя в местността „Мирчов вир“ (кв. Хаджицонев мост, по десния/левия бряг на р. Паничарка).

Поради липса на достатъчно капитал и понеже тази идея би дала по-добър резултат „ако вземат участие в това предприятие и други лица“, те привличат към сдружението и габровските жители: Панайот С. Славчев, Пенчо Семов, Стефан М. Попов и Тотю Пантев. Така се основава „едно акционерно дружество, което се наименува Вълненотекстилно акционерно дружество фабрика „Надежда“ с основен капитал 100 000 лв. златни, разпределени на 20 акции“. Дружеството е кръстено вероятно на княгиня Надежда Българска, херцогиня Саксонска, последното дете на княз (по-късно цар) Фердинанд и сестра на цар Борис III. След няколко месеца се оказва, че капиталът е недостатъчен и се увеличава на 145 000 лв., а малко след това – на 150 000 лв. За съдружници са привлечени д-р Ст. Тончев от Ловеч, Метю Христов Чехлар и Стефан Дойнов.

Основателите и първите акционери на фабрика „Надежда“. 1 април 1904 г.

След година сградата е завършена и фабриката заработва през пролетта на 1905 г. На първо време тук са инсталирани седем германски тъкачни стана, задвижвани от водна турбина 45 к.с. През следващата година е доставена комплект английска камгарна предачница с 696 вретена и всички подготвителни машини. През 1909 г. е направено разширение и са докарани нови станове. През 1913 – 1914 г. в новоизградена постройка са монтирани апретурни и бояджийски машини. Във фабриката работят 225 работника.

Общ изглед на фабрика „Надежда“ през 30-те години на ХХ в.

Инсталирана е щрайхгарна предачница със 780 вретена и парна машина от 75 к.с. Фабриката е електрифицирана с помощта на динамо. Освен производствените сгради, още в 1905 г. са построени административна сграда и жилища за работниците.

Реклама на фабриката.

Фабрика „Надежда“ е сред най-отдалечените от града и от ж.п. гара Габрово – на 7,5 км разстояние и всички суровини и материали – вълна, въглища, машини се превозват с каруци. Близо до нея, по долината на р. Паничарка, се намират вълненотекстилните фабрики „Аспарух“ (по-късно „Христо Райков“) и „Дончо Попов“.

През 20-те и 30-те години дружеството се ръководи от Управителен съвет в състав: Александър П. Орозов – розопроизводител от Казанлък, председател; Тотю Пантев, индустриалец от Габрово, подпредседател; членове: Христо Метев, индустриалец от Габрово, Вълю Д. Вълев, търговец от Бургас, д-р Стефан П. Славчев и директор – Васил Ст. Иванов.

Управителният съвет на фабрика „Надежда“ АД – Габрово – Андрея Момерин, Стефан Дойнов, Христо Метев, Александър Орозов и др. 15 юни 1924 г.

През 1925 – 1934 г., когато „Иван Хаджиберов“ АД – Габрово изпада в затруднено положение започва да работи ишлеме за фабрика „Надежда“ и други големи фабрики, изпадайки в зависимост от тях.

Когато габровският индустриалец Пенчо Семов става главен акционер на фабриката, тя започва да работи изключително военни поръчки. Финансовото ѝ състояние е завидно и се развива много добре. То се крепи на финансовата мощ на Пенчо Семов, който през годините на Втората световна война влага в нея значителни средства.

Фабрика „Надежда“ представлява едно добре уредено предприятие, комплектувано с необходимите машини за затворен цикъл на производство. Тя е специализирана в изработката на вълнени платове, предимно с вносни материали от Австрия, Англия и пр. Произвеждат се висококачествени платове: дубле, габардин, двоен балтон, шаяци и др.

След национализацията на индустрията (23 декември 1947 г.), фабрика „Надежда“ става цех към Вълнено-текстилен комбинат „Г. Генев“ – Габрово. След реституцията, сградите ѝ се използват известно време за производствени цели. По-късно е изоставена и се присъединява към вече несъществуващите стари фабрики в Габрово.

Автор: Иван Постомпиров – главен уредник, РИМ – Габрово