Отчети за 2024 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2024 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 02.02.2024 г. 5,98 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2024 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 05.03.2024 г. 6,89 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2024 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Бюджет на Регионален исторически музей – Габрово за 2024 г. 04.04.2024 г. 8,62 МВ
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 04.04.2024 г. 7,01 МВ