Ателиета за работа с деца в Начално училище „Васил Левски“

В последния ден преди пролетната ваканция учениците от 1 а, 1 б и 3 б клас на Начално училище „Васил Левски“ научиха какви са били традициите и обичаите, свързани с Великденските празници и си поговорихме кои от тях все още изпълняваме в семействата си.

Освен повече знания, децата ще отнесат в домовете си и великденска декорация, която сами изработиха с много желание и сръчност.

Весела ваканция и до нови срещи, малки приятели!