Иван Постомпиров от РИМ – Габрово участва във Второто издание на научната конференция „Плевенски исторически четения“

На 11 и 12 ноември 2022 г. се проведе второто издание на научна конференция „Плевенски исторически четения“, организирана от Регионален исторически музей – Плевен и Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тази година темата беше „Революции и еволюции – политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“ с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев.

По време на конференцията доклади изнесоха утвърдени и млади учени, музейни и научни специалисти, които споделиха своите изследвания и наблюдения върху политическите, технологични, културни и социални измерения на „прогреса“. Представени бяха големите водещи университети, музеи и научни институти, което придаде на форума национален характер.

Регионален исторически музей – Габрово беше представен от Иван Постомпиров – главен уредник в отдел „Нова и най-нова история“ с доклад на тема: „Индустриални зони в Габрово (1882 – 1947 г.)“, придружен с презентация. Въпросът за формирането на индустриални зони в Габрово след Освобождението и началото на индустриалното развитие до национализацията (23 декември 1947 г.) не е бил предмет на самостоятелно проучване до сега. Изясняването му е от съществено значение за изследователи и специалисти, за които индустриалното минало на Габрово представлява интерес. Проучването е в начален етап и ще търпи допълнително развитие, тъй като едва ли може да се изчерпи в ограничените рамки на една публикация.