Представяне на „Габровската интелигенция през Възраждането“ – 07.10.2022 г.

На 7 октомври в пълната зала на Университетската библиотека в Габрово беше представена книгата „Габровската интелигенция през Възраждането“. В събитието участваха специалните гости, дошли по покана на д-р Ива Инджова – проф. д. ист. н. Иван Билярски от Института за исторически изследвания на БАН и директорът на ИМ – Горна Оряховица г-н Пламен Мадемов, както и много колеги на авторката.

Д-р Ива Инджова

Изданието е уникално със своя енциклопедичен характер и представя имената с кратките биографии на 396 личности от епохата на Българското възраждане, свързани с историята на Габрово. Към статиите са поместени подбрани извори и историография, както и снимков материал.

За първи път в сборника се използва просопографски метод на изследване, който поставя акцент върху интелигенцията в нейната цялост, разграничавайки я от тази, която принадлежи към друга историческа епоха. Включените личности са разделени по професионална категория на: учители, свещеници, зографи, юристи, лекари и военни. Трудът е оформен в три глави, които проследяват:

1. Интелигенцията, която работи само Габрово.

2. Габровската интелигенция, която излиза извън града (в страната и чужбина).

3. Интелигенцията, която идва, за да получи образование в Габрово и оформя част от елита на следосвобожденска България.

Енциклопедията е посветена не само на големите благодетели на нашето възраждане, чиито имена оставят трайни следи в историята на българската държава. В нея са събрани имената на хора, които са забравени и на такива, които дори не познаваме. Това налага тяхното издирване, систематизиране и публикуване.

И както авторката лаконично заявява: „ТОВА Е ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, КОЯТО НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА ЗАБРАВИМ, ЗАЩОТО МИНАЛОТО ВРЕМЕ НИКОГА НЕ СЕ ВРЪЩА – НИТО С ИДЕИТЕ СИ, НИТО С ДЕЛАТА СИ!“