Отчети за 2020 г.

 

Отчети за м. ЯНУАРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 2,99 МВ

 

Отчети за м. ФЕВРУАРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 3,80 МВ

 

Отчети за м. МАРТ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,91 МВ

 

Отчети за м. АПРИЛ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,70 МВ

 

Отчети за м. МАЙ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,70 МВ

 

Отчети за м. ЮНИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,97 МВ

 

Отчети за м. ЮЛИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,57 МВ

 

Отчети за м. АВГУСТ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,07 МВ

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,02 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,13 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 5,06 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 4,47 МВ