Отчети за 2018 г.

 

Отчети за м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,88 МВ

 

Отчети за м. ОКТОМВРИ 2018 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,80 МВ

 

Отчети за м. НОЕМВРИ 2018 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 0,98 МВ

 

Отчети за м. ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Файл/Връзка Публикуван на Размер
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 25.07.2022 г. 1,51 МВ