Ученици от II клас посетиха Дечкова къща

Снегът и хладното време не уплашиха децата от II „б“ клас на ОУ „Неофит Рилски“. При нас беше топло, уютно и интересно. Вълнението, усмивките и благодарностите на тръгване ни дават увереност, че скоро отново ще се срещнем!