Културна ценност на месеца – декември 2013 г.

IMGP5622-pechat1_907x768

Културна ценност на месец ДЕКЕМВРИ е много рядка археологическа находка – калъп за изготвяне на просфорни печати за хляб. Направен е от добре изпечена и пречистена глина. След изпичането с инструмент е оформена вдлъбнатата част на калъпа и декоративния орнамент. В центъра е представен равнораменен кръст с разширени рамене, завършващи с кръгчета в ъглите. Между рамената са представени стилизирани листа с елипсовидна форма. Околовръст минава бордюр от плетеница. В центъра на кръста е вдълбана квадратна дупка. Липсва част. Калъпът е намерен през 1987 г. на дълб. 2 м. около пещ №1 за строителна керамика в м. „Градът“ при с. Крамолин, Севлиевско. От него са изготвяни просфорни печати за хляб, също от глина, които след изпичането им са влизали в употреба. След откриването на калъпа в Исторически музей-Габрово от него експериментално е направена гипсова отливка, която дава представа за истинския вид на просфорния печат. Така е установено, че  получената от дупката в центъра на калъпа дръжка също е оформена като малък печат за допълнителна декорация на хляба. Отгоре на нея са врязани в негатив инициалите на Иисус Христос, които да дадат позитивно, правилно изображение върху тестото. Съхраняваният в РИМ – Габрово калъп за изготвяне на просфорни печати за хляб може да се датира в V в.

Калъпът за изготвяне на просфорни печати за хляб в РИМ – Габрово датира от епохата на навлизане на християнството в българските земи. Получаваните от него печати Кръстът е много разпространен символ за просфорите преди VІІ в. Стилизираните цветя имат християнски подтекст, свързан с райската градина. Получаваните просфорни печати се различават коренно от съвременните, които са многоделни, с отделни части, посветени на Агнеца, Богородица, 9-те евангелски чина, следствие развитието на култа и обосноваващото го богословие.