Културна ценност на месеца – ноември 2013 г.

74911_216985605147219_1235610027_n

Културна ценност на месец НОЕМВРИ 2013 г. Книгата „Из стопанското минало на Габрово” от най-видния габровски историограф д-р Петър Цончев, публикувана през далечната 1929 г., сама по себе си е изключително рядко и интересно издание. Притежаваният от Регионален исторически музей – Габрово екземпляр е още по-ценен поради факта, че е белязан както с личния автограф на автора, така и с това, че неговата ръка е добавила на последните 37 страници редица бележки и поправки към оригиналния текст. Това е изключително рядка находка за историка, понеже показва творческия път на автора, неговата голяма ерудиция, перфекционизма му в търсенето на детайлите на историческия факт. Освен на последните страници, авторски бележки има и в самия текст. Самото книжно тяло също е интересно и оригинално, понеже поне досега не са ни известни подобни разработки на това издание със специално добавени отделни коли с бели листове. Ръкописната информация, която е събрана в книгата, може да се раздели на две части. Едната част са бележки, свързани с извадки от тогавашната преса по какъв начин е прието от обществеността изданието „Из стопанското минало на Габрово”. Втората част са вече директни корекции на части от оригиналния текст и са изключително интересни. След направено проучване установихме, че някои от тези поправки са нанесени във второто монографично издание на д-р Петър Цончев” – „Из общественото и културно минало на Габрово”, издадено през 1934 г., но други не влизат в историческа употреба. Това прави този екземпляр на „Из стопанското минало на Габрово” уникален и може да послужи за обогатяване на едно бъдещо преиздаване на този изключителен за габровската история труд. Книгата постъпва в РИМ – Габрово като дарение от Теодора Цанкова Хаджистойчева, дъщеря на един от големите дарители на музея Цанко Хаджистойчев, и от Елена Новакова, племенница на д-р Петър Цончев.