Културна ценност на месеца – август 2013 г.

cennost-Avgustt-2013

Културна ценност за месец АВГУСТ 2013 г. е една оригинална габровска разработка, устройство за печене на месо „Су – кебап” /су – вода/. Изобретател е учителят в Механотехническото училище „Д-Р Никола Василиади” – Коста Симеонов. Първоначално той разработва през 1932 г. голям „Су – кебап”, а през 1935 г. прави умален преносим модел. Характерното за това устройство е изчислената скорост на въртене на шиша – непозволяваща капката мазнина да падне в жарта, т.е. месото се облива в собствената си мазнина. Системата „Су кебап” е прекопирана и частично изпълнена в едър мащаб в ресторанта на АЕК „Етър”.